Comhairle Sláinte

Comhairle Sláinte - Coimeád Folláin agus Te

Ba cheart do gach duine, daoine breacaosta nó daoine leochaileach ach go háirithe, cuimhneamh bheith níos cúramaí le linn aimsire fuaire. Níor cheart do dhaoine breacaosta dul amach le linn aimsire crua más féidir é a sheachaint. Iarrtar ar an bpobal iarracht speisialta a dhéanamh coimeád i dteagmháil lena gcuid comharsana agus gaolta, iad siúd a bhfuil cónaí orthu ina n-aonar ach go háirithe.

 

Cuimhnigh:-

 • Coimeád te, ith dóthain bia agus seachain taisteal nach bhfuil riachtanach
 • Buail isteach ar ghaolta agus ar chomharsana breacaosta agus cinntigh go bhfuil dóthain bia acu chomh maith le haon drugaí ar oideas a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uathu
 • Cinntigh go bhfuil dóthain breosla ag daoine breacaosta chun go mbeidh téamh dóthanach acu ina gcuid tithe

 

Coinní Míochaine

Má chuirtear isteach ar sheirbhísí taistil nó ar bhóithre de bharr drochaimsire, d’fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach duit cuairteanna beartaithe ar an ospidéal nó ar ionaid sláinte eile le haghaidh coinní nó obráid bheartaithe fiú, a athrú. Má chuirtear isteach go mór orthu, d’fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach do roinnt seirbhísí sláinte a gcuid amanna obráide a athrú. Má tá aon cheisteanna agat faoi choinní beartaithe, iarrtar ort glaoch a chur ar an ospidéal nó an áis a bhfuil tú chun freastail air/uirthi agus seiceáil an ndearnadh aon athruithe ar sheirbhísí.

 

Comhairle Shláinte - Uisce a Ól

Má chuirtear isteach ar do sholáthar uisce mar thoradh ar aimsir chrua gheobhaidh tú comhairle shláinte maidir le soláthairtí uisce óil ar an láithreán gréasáin www.hse.ie/drinkingwater

 

Titim agus Tuisliú a Chosc

Féadann Rannóga Éigeandála ar fud na tíre a bheith an-ghnóthach le linn na haimsire crua, agus iad ag dul i ngleic le leontaí agus bristeacha mar thoradh ar shleamhnú agus thitim ar bhóithre agus chosáin oighreata. Cé go bhfeictear daoine óga agus seandaoine araon i Rannóga Éigeandála mar thoradh ar thitim ar oighear, de réir mar a éirímid níos sine féadaimid cnámha briste, easpa muiníne agus easpa soghluaisteachta a fhulaingt mar thoradh ar thitim. Is féidir titim a chosc i go leor cásanna agus trí hathruithe beaga a dhéanamh is féidir linn an seans go dtitfimis a laghdú.

Tarlaíonn timpistí ar ndóigh agus is minic gur féidir sleamhnú, tuisliú nó titim a chosc. Tá bileog ‘Keep Safe This Winter - Preventing Falls and Trips’ ar fáil ar an láithreán gréasáin http://hse.ie/eng/services/Publications/olderpeople/fallsandtrips.html, agus tá go leor leideanna cabhracha ann maidir le conas bheith sábháilte sa teach agus lasmuigh sa gheimhreadh. Freisin féadann tú teagmháil a dhéanamh le d’Oifig Sláinte Áitiúil chun tuilleadh comhairle a fháil.

  Titim a chosc i do theach

  • Fág solas lagfhuinnimh ar lasadh le linn na hoíche, is fearr ceann a bhfuil aschur ard solais aige
  • Úsáid meata neamhsciorrach cithfholcadáin nó folcadáin
  • Cinntigh nach bhfuil sreanga ná cáblaí ó lampaí, theileafóin srl fágtha ar an talamh áit a mbíonn tú ag siúl
  • Socraigh an troscán ionas go bhféadann tú bogadh go héasca timpeall do chuid seomraí go léir
  • Coimeád na hurláir saor ó pháipéir agus leabhair srl a d’fhéadfá tuisliú orthu
  • Bain rugaí den teach nó úsáid téip neamhsciorrach ionas nach sleamhnóidh rugaí
  • Smaoinigh ar ráillí láimhe a chur isteach ar an dá thaobh den staighre

   

  Coimeád folláin an Geimhreadh seo - le haghaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt ar www.hse.ie

  Guide - Health icon

  Sábháilteacht Phearsanta - Coimeád Sábháilte

  • San aimsir oighreata, caith bróga dea-fheistithe a bhfuil boinn neamhsciorracha orthu ach déan iarracht gan siúl amach ró-mhinic le linn na haimsire fuaire
  • Faigh scrúdú súl. Tagann athrú ar radharc na súl de réir mar a éiríonn duine níos sine; má tá radharc lag ort is mó is cosúil go bhféadfá titim
  • De réir mar a éiríonn tú níos sine d’fhéadfadh go mbeadh ort méideanna do chuid cógas a athrú – cuir ceist ar do dhochtúir mar gheall air sin. I gcás roinnt cógas nó meascáin cógas d’fhéadfadh go mothófá fanntais nó meadhránach de bharr iad a thógáil agus d’fhéadfadh go dtitfeá dá bharr sin
  • Smaoinigh ar aláram pearsanta a chaitheamh ionas go gcuirfear do theaghlach nó do chomharsana ar a n-eolas i gcás go dtiteann tú
  • Ith béilí teo go rialta agus ól neart deochanna, ar an mbealach sin coimeádfaidh tú te agus beidh dóthain fuinnimh agat chun coimeád gníomhach
  • Má thiteann tú, fiú mura bhfuil i gceist ach titim mhionchúiseach, déan cinnte cuairt a thabhairt ar do dhochtúir chun scrúdú a fháil