Réamhaisnéis na hAimsire

Bíonn réamhaisnéisí aimsire Mhet Éireann ar fail ar RTÉ (an raidió agus an teilifís), ar go leor stáisiún raidió áitiúil neamhspleách agus stáisiúin náisiúnta agus ar www.met.ie.

Nuair a bhíonn Rabhadh Aimsire Crua (leibhéal dearg) i bhfeidhm eisítear chuig na meáin chraolacháin agus chuig Údaráis Áitiúla é.

Baineann Rabhaidh Aimsire le trí chatagóir:

BUÍ Foláireamh Aimsire - Bí Eolach

Is é an coincheap a bhfuil foláirimh aimsire BHUÍ bunaithe air ná fógra a thabhairt dóibh siúd atá i mbaol mar gheall ar a n-ionad agus/nó a gcuid gníomhaíochta, agus ligean dóibh gníomh coisctheach a ghlacadh. Tá sé intuigthe go bhfuil foláirimh aimsire BHUÍ ceaptha le haghaidh aimsire nach mbagraíonn ar an bpobal i gcoitinne, ach amháin iad siúd atá i mbaol mar gheall ar nádúr a n-ionad agus/nó na ghníomhaíochta atá ar siúl acu

ORÁISTE Foláireamh Aimsire - Bí Ullamh

Tá an chatagóir rabhaidh aimsire ORÁISTE ceaptha le haghaidh aimsire a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar dhaoine sna háiteanna atá buailte ag an aim-sir. Nuair a eisítear rabhadh aimsire ORÁISTE tugtar le tuiscint gur cheart do gach duine sna ceantair atá i gceist a fhaigheann an rabhadh iad féin a ullmhú ar bhealach oiriúnach le haghaidh na haimsire a bhfuil coinne léi.

DEARG Foláireamh Aimsire - Glac Gníomh

I gcomparáid leis na foláirimh eile, is annamh a eisítear foláirimh aimsire DHEARGA agus tugann siad le tuiscint gur cheart dóibh siúd a fhaig-heann an foláireamh gníomh a ghlacadh chun iad féin agus/nó a gcuid réadmhaoine a chosaint; d’fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach dóibh a dteaghlaigh a bhogadh ón áit chontúirteach ar bhonn sealadach, fanacht laistigh nó gníomhartha sonracha eile a ghlacadh a mbeadh sé d’aidhm acu éifeachtaí na haimsire a mhaolú.

Is féidir leat níos mó sonraí a fháil faoi fholáireamh aimsire, rabhadh aimsire agus rabhadh aimsire crua Mhet Éireann ar www.met.ie áit a bhfuil na réamhaisnéisí áitiúla agus réigiúnacha is déanaí chomh maith

Gheobhaidh tú faisnéis agus comhairle shonrach ar an láithreán gréasáin http://www.flooding.ie/ga/ maidir le déileáil le gach gné de thuilte. Is féidir tuilleadh comhairle a fháil ó Oifig na n-Oibreacha Poiblí trí ríomhphost a sheoladh chuig info@opw.ie.

Guide - Weather icon

Seiceáil an aimsir

Is féidir leat an réamhaisnéis aimsire is deireanaí a fháil ó na foinsí seo a leanas:

  • Cliceáil ar an nasc seo a leanas – www.met.ie
  • Éist leis na ráitis nuachta náisiúnta gach uair ar an raidió áitiúil agus náisiúnta
  • Féach ar thuairiscí aimsire tar éis na ráiteas nuachta ar an teilifís

Faigh réamhaisnéis aimsire lánaimseartha 7 lá ag www.met.ie nó ónár App sa siopa Súgartha (Android) nó iTunes (iOS)

Is féidir an léarscáil Réamhaisnéise Báisteach Radar agus Báisteach (7 lá) a imirt ar www.met.ie chun íomhánna faoisimh atá caite nó réamhaisnéis deascadh a ghintear ar ríomhaire a fheiceáil- áirítear báisteach, gruaig, sleamhnán nó sneachta.