Naisc

HSA - Sneachta agus Oighear

www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/Snow_and_Ice/

HSA - Feithiclí ag an Obair

www.hsa.ie/eng/Vehicles_at_Work/

HSA - Leideanna Tiomána don Geimhreadh

www.hsa.ie/eng/Vehicles_at_Work/Driving_for_Work/Winter_Driving_Tips/

Teachtaireacht an Taoisigh - Bí Ullamh don Gheimhreadh 2014-2015

www.youtube.com/watch?v=RkQaIp_kpQI

 

An Airsmir

An réamhaisnéis is deireanaí www.met.ie
Réamhaisnéis 5-lae www.met.ie/forecasts/5day-ireland.asp
Radar Báistí www.met.ie/latest/rainfall_radar.asp

 

Sláinte

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte www.hse.ie
Soláthar uisce óil www.hse.ie/eng/services/list/1/environ/Drinking_Water_Supplies.html
Titim agus tuisliú a chosc www.hse.ie/eng/services/list/4/olderpeople/tipsforhealthyliving/slipstripsfalls.html
Oifigí Sláinte Áitiúla an FSS www.hse.ie/eng/services/list/1/LHO/
Lárionad Léarscáileanna an FSS www.hse.ie/eng/services/maps/map.html?showDoc=1

 

Scoileanna

An Roinn Oideachais www.education.ie
Seirbhísí Bus Scoile www.buseireann.ie

 

Feirmeoirí

Comhairle www.teagasc.ie
  www.agriculture.gov.ie

 

An Earnáil Ghnó

An Roinn Post Fiontar & Nuálaíochta www.djei.ie
Forfás www.forfas.ie
An tÚdarás Sláinte & Sábháilteachta www.hsa.ie

 

Iompar

An Roinn Iompair www.transport.ie
An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre www.rsa.ie
An Garda Síochána www.garda.ie
AA Roadwatch www.aaroadwatch.ie
Stáisiúin raidió áitiúla www.rsa.ie/Documents/Road%20Safety/Weather/Local%20radio%20stations%20map%20-%20RSA%202010.pdf

 

Soláthraithe Iompair Phoiblí

Bus Átha Cliath www.dublinbus.ie
Bus Éireann www.buseireann.ie
Iarnród Éireann www.irishrail.ie/home
Luas www.luas.ie

 

Aerfoirt

  www.dublinairport.com
  www.corkairport.ie
  www.shannonairport.ie
  www.irelandwestairport.com
  www.flywaterford.com
  www.kerryairport.com
  www.sligoairport.com
  www.donegalairport.ie
  www.aerarannislands.ie
  www.belfastairport.com
  www.belfastcityairport.com
  www.cityofderryairport.com

 

Cuideachtaí Bád Fartha Farraige

Irish Ferries www.irishferries.com
Stena Line www.stenaline.ie
P&O Ferries www.poferries.com
Bittany Ferries www.brittanyferries.ie

 

Tuilte

Com h airle www.flooding.ie

 

Local Authorities

Co. Cheatharlach www.carlow.ie
Co. an Chabháin www.cavancoco.ie
Co. an Chláir www.clarecoco.ie
Co. Chorcaí www.corkcoco.ie
Cathair Chorcaí www.corkcity.ie
Co. Dhún na nGall www.donegalcoco.ie
Cathair Bhaile Átha Cliath www.dublincity.ie
Co. Dhún Laoghaire / Ráth an Dúin www.dlrcoco.ie
Co. Fhine Gall www.fingalcoco.ie
Co. na Gaillimhe www.galway.ie
Cathair na Gaillimhe www.galwaycity.ie
Co. Chiarraí www.kerrycoco.ie
Co. Chill Dara www.kildare.ie
Co. Chill Chainnigh www.kilkennycoco.ie
Co. Laoise www.laois.ie
Co. Liatroma www.leitrimcoco.ie
  www.limerick.ie
Co. an Longfoirt www.longfordcoco.ie
Co. Lú www.louthcoco.ie
Co. Mhaigh Eo www.mayococo.ie
Co. na Mí www.meath.ie
Co. Mhuineacháin www.monaghan.ie
Co. Uíbh Fhailí www.offaly.ie
Co. Ros Comáin www.roscommoncoco.ie
Co. Shligigh www.sligococo.ie
Co. Bhaile Átha Cliath Theas www.sdcc.ie
  www.southtippcoco.ie
Cathair Phort Láirge www.waterfordcity.ie
Co. na hIarmhí www.westmeathcoco.ie
Co. Loch Garman www.wexford.ie/wex
Co. Chill Mhántáin www.wicklow.ie