Seirbhísí Éigeandála

Seirbhísí Éigeandála

Má thagann éigeandáil chun cinn cuir glaoch ar na seirbhísí éigeandála ag

112999

I gcás éigeandála san uisce, lena n-áirítear amach ón gcósta, ar an líne cósta, ar uiscebhealaí, lochanna nó aibhneacha intíre cuir glaoch ar 112 nó 999 agus iarr an Garda Cósta.

Cuimhnigh uimhreacha teileafóin le haghaidh do dhochtúra, do chógaiseora, scoileanna do leanaí, d’údarás áitiúil, stáisiún na nGardaí, soláthraithe seirbhíse agus baill teaghlaigh a choimeád in áit a mbeadh sé éasca iad a aimsiú i gcás go dtiocfadh éigeandáil chun cinn.

 

Seirbhísí

ESB Networks Íosghlao 1850 372 999

Líonraí Gáis Éireann 1850 20 50 50

Uisce Éireann Íosghlao 1890 278 278

 

Réamhaisnéis na hAimsire

Feadann tú an réamhaisnéis is déanaí a fháil ó na foinsí seo a leanas:

Féach ar leathanach baile láithreán gréasáin Mhet Éireann: www.met.ie

Éist le feasacháin nuachta gach uair an chloig ar an raidió náisiúnta agus áitiúil

Féach ar thuairiscí aimsire tar éis feasachán nuachta ar an teilifís (Aertel leathanach160 - 163)

Chun réamhaisnéis cúig lae ó Mhet Éireann a fheiceáil:

Láithreán gréasáin Mhet Éireann: www.met.ie/forecasts/5day-ireland.asp

Chun an radar Báistí ó Mhet Éireann a fheiceáil:

Láithreán gréasáin Mhet Éireann: www.met.ie/latest/rainfall_radar.asp

 

Ionad Léarscáileanna an FSS

Tá áis dar teideal Ionad Léarscáileanna ar leathanach baile láithreán gréasáin Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte www.hse.ie. Féadann tú an áis sin a úsáid chun seirbhísí sláinte a aimsiú i do cheantar. Ní gá ach do sheoladh a chur isteach agus rogha a dhéanamh chun an t-ospidéal, an chógaslann, an dochtúir, an stáisiún Gardaí, an teach altranais nó an fiaclóir is gaire duit a aimsiú. Cuirtear treoracha ar fáil ó do theach chuig an tseirbhís atá ag teastáil.