Teagmhálacha Údarás Áitiúil

Comhairle Uimhreacha Gutháin:
Uaireanta Oifige
Lasmuigh d’Uaireanta Oifige
Co. Cheatharlach (059) 917 0300 (059) 917 0300
Co. an Chabháin (049) 437 8300 (049) 437 8300
Clare Co council (065) 682 1616 087 416 9496
Co. Chorcaí (021) 427 6891 (021) 480 0048
Cathair Chorcaí (021) 492 4000 (021) 496 6512
Co. Dhún na nGall (074) 915 3900

Water: 1850 278 278

Roads: (074) 917 2288

Cathair Bhaile Átha Cliath (01) 222 2222 (01) 679 6186
Co. Dhún Laoghaire / Ráth an Dúin (01) 205 4700 (01) 677 8844
Co. Fhine Gall (01) 890 5000 (01) 890 5000
Co. na Gaillimhe (091) 509 000 (091) 506 000
Cathair na Gaillimhe (091) 536 400 (091) 536 400
Co. Chiarraí (066) 718 3500 (066) 718 3500
Co. Chill Dara (045) 980 200 1890 50 03 33
Co. Chill Chainnigh (056) 779 4000 1890 252 654
Co. Laoise (057) 866 4000 (057) 866 4000
Co. Liatroma (071) 962 0005 (071) 962 0005
Co. Luimnigh / Cathair Luimnigh (061) 496 000 (061) 417 833
Co. an Longfoirt (043) 334 3300 1850 211 525
Co. Lú (042) 933 4549 1890 202 203
Co. Mhaigh Eo (094) 902 4444 (094) 903 4706
Co. na Mí (046) 909 7000 1890 445 335
Co. Mhuineacháin (047) 30 500

Monaghan: 087 6501833

Carrickmacross / Castle-blayney: 087 6873154

Ballybay / Clones: 087 2041672

Monaghan Town: 087 2424222

Co. Uíbh Fhailí (057) 934 6800 1890 750 750
Co. Ros Comáin (090) 663 7100 (090) 663 7100
Co. Shligigh (071) 911 1111 (071) 911 1111
Co. Bhaile Átha Cliath Theas (01) 414 9000 (01) 457 4907
Co. Thiobraid Árann (076) 106 5000

Roads / Housing: 1890 923948

Water: 1890 278 278

Cathair Phort Láirge 0761 10 20 20 0761 10 20 20
Co. na hIarmhí (044) 933 2000 (044) 933 2000
Co. Loch Garman (053) 919 6000 1890 666 777
Co. Chill Mhántáin (0404) 20 100 (01) 291 6117